V čase pravidelných bohoslužeb je možné přistoupit ke svatému přijímání a ke svátosti smíření.

V případě naléhavé potřeby volejte 221 108 255 nebo pište na mail.

Bohoslužby každou neděli od 10.30

  • so 28. 5.
    Hloubětínská 5/28
    Možno přidat se na společnou pouť s hloubětínskou farností. Tentokrát pouť povede do klášterů Teplá a Nový Dvůr. Zájem hlašte Otci Tomášovi